Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts

Kārtot: [A-Z] [Z-A]


Ai bagāti Lieldiensvētki,
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām. 21
Ai lielāi Lieladiena,
Kur karsim šūpulīti?
- Aiz kalniņa lejiņā,
Sidrabiņa ozolā. 32
Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lieldieniņas. 68
Ai zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem. 20
Ai, odiņi, masališi,
Neēdiet šovakar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs lieldieniņas. 5
Ai, oditi, miguliti,
Nekod mani šovakar!
Es jau gan šūpojos
Visas trīs lielas dienas:
Pirmo dienu, vidus dienu,
Pēdejdienas vakariņu. 4
Alu, alu bāliņam
Par šūpoļu kārumiņu:
Tas cēlās rītā agri
Virvei lūku darināt. 60
Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakša. 44
Augsti mani bāleliņi,
Augstu kāra šūpokliti;
Tautu meita niiekāpa,
Pakāpiena nilikuse. 7
Augsti mani bāleniņi,
Augsti kāra šūpuliti;
Tautu meita zema resna,
Tai vajaga palēceknes. 6
Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Brāļi, brāļi, liela diena,
Kur kārsim šūpuliti?
-Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās. 8
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņā
Div' sudraba ozoliņi. 36
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Čeikstēt čeikst, klaudzēt klaudz
Tautu kārtas šoupulītes;
Ka kārs muni brālēliņi,
Ni čeikstēs, ni klaudzēs. 61
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītejiet saulitē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties. 81
Dēj, mana vistiņa,
Trīs olas dienā!
Nāks mana māsiņa
Ar mazu bērniņu. 9
Dodu olu bāliņami
Par šūpuļa kārumiņu,
Divas dodu tautiešami
Par augsto šūpošanu. 59
Došu olu bāliņam
Par šūpuļa kārumiņu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 53
Ēd, vistīna, kviešu graudus,
Dēj oliņas Lieldienām:
Daudz bij man bālēlīnu,
Baltu olu ēdājīnu. 22
Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot. 69
Es ar savu mīļako
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta viervu,
Es sudraba gredzeniņu. 17
Es nopēru bāleliņu
Ar baltiem pūpoliem,
Lai aug mans bāleliņš
Kā apaļš pūpoliņš. 28
Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti;
Diža liela Lieladiena,
Maza mana villainīte. 73
Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīšu vainadziņš. 40
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulī?
Tautu dēlis, mūs bralitis,
Tie iekāpa šūpulī. 16
Kaimiņu meitīnas,
Kur kārsim šūpoles?
- Klētīnas sānos,
Baltu bērzu zaros. 38
Kalpa kārts šūpulītis
No vecām virvītēm;
Būt' kāruši mani brāļi,
Būt' sudraba virvītēm. 62
Kāp, kāp, Anniņa,-
Kas tevi šūpās?
Še nava tava,
Kas tevi šūpās. 75
Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā;
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē. 41
Kar, brālīt, šupolītes,
Nekar meža maliņā:
Siliņā asi zari,
Norauj manu vainadziņu. 45
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Karat, braļi, šūpulītes
Augstā kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. 39
Kas to Lieldienu
lešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes. 65
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai. 11
Ko es došu brālītim
Par šūpuļa kārumiņu:
Ne māmiņa raušus cepa,
Ne vistiņa olas dēja. 52
Ko es došu metējam,
Ko šūpuļa kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam. 56
Ko es došu, ko es došu
Šūpulīšu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemei linu kreklu. 57
Ko tās šūpules
Tik gauži raud?
Vecu vīru kārtas,
Ne jaunu puišu. 64
Lakstīgalas meita biju,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aināca Lieldienīna,
Virs zariem šūpojosi. 72
Lieladiena, māmulīte,
Kur kārsime šūpulīti?
- Āz kalniņa lejiņēje,
Tai ābola sētiņēje. 33
Lielāsdienas rītiņā
Agri gāju šupoties,
Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam. 71
Lielasdienas, Lielasdienas,
Cepiet raušus krāsnīnās,
Raudziet alu, vāriet olas,
Lai es varu priecāties!  2
Lieldien gāju šūpoties,
Lai liniņi gari aug;
Pīrāgus čūšināt,
Lai telītes raibas aug. 66
Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos. 79
Lieldiena vaicaja,
Kur kārs šūpules.
Avota kalnā
Siltajā saulē. 76
Lieldiena vaicāja;
Kur kārsim šūpoles?
- Uz augsta kalna,
Lielceļa malā. 31
Lieldiena, māmulīte,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kār' priedei, kār' eglē,
Kār' mazai bērziņai. 34
Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villānei
Sarkanas bārstis. 82
Lieldienas rītā
Ziedēj' zaja zālīte;
Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti. 12
Lieldienas, Lieldienas!
Slimība laukā,
Veselība iekšā!
Veseli, veseli! 29
Lieldienas, Lieldienas!
Vesels kā pūpols,
Vesels kā rutkis!
Audz apaļš kā pūpols!(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 30
Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules,
- Jānīts, Pēters,
Tie brālēliņi. 35
Lieldieniņa, bāleliņi,
Kur kārsim šūpulīti?
Ne māsiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja. 51
Liniņu labad
Šūpoles kāra,
Lai aug liniņi
Kā šūpolītes. 3
Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes. 63
Man pakāre brāleliņš
Vizuļotu šūpoli;
Skan podziņa, skan zīlite,
Skan vizuļu šūpolit'. 77
Met mani, Jēcit,
Neraustidamis,
Es tev solišu
Diženu brūti,
Es tev solišu
Riekstuļu Minni;
Ja tās negribi,
Dabusi citu. 78
Nāc nākdama, liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši. 80
Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši. 10
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Nekarat šūpulīti
Aramā zemītē:
Ne tur auga mieži rudzi,
Balandītes vien ziedēja. 43
Pašūpo, bāleliņi,
Došu olu, došu olu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 54
Pašūpo, brāleniņ,
Došu olu, došu olu!
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzinaja. 14
Pasvīditi, pasvīditi,
Muni bolti bōleleni.
Dūšu ūlu, dūšu ūlu,
Na par šyupļa svīdumeņu,
Par šyupeļa kōrumeņu.
Kas kōre šyupeli,
Tam dūšu ūlu;
Kas vyna gradzynus,
Tam ūlas čaulu. 55
Pavadu Lieldienu
Par augstu kalnu,
Caur zaļu birzi
Upītes mala. 74
Pervēsim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā. 25
Piecu brāļu māsa biju,
Piecas ripas pūriņā;
Kad atnāca Lieldienīte,
Ar brāļiem ripojos. 26
Sen gaidīju, nu atnāca
Diženais lielais rīts,
Nu varēja šūpoties,
Jaunas meitas skatīties. 18
Silta silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa zaļa zālīte
Lieldienas rīta. 13
Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā;
Tur man bāliņi
Šūpoles kāra. 50
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Cērtat, bālīni,
Ozola kārtis,
Kad nāks Lieldiena,
Šūpulas karat.
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Nu mūsu bālīni
Šūpulas kāra.
Krāsosim, māsīnas,
Olīnas raibas,
Bālīniem vajaga
Šūpulu tiesu,
Šūpulu kārējam
Olīnu došu,
Auguma sviedējam
Olīnas čaulu.
Kālabad masīna
Tik smagi sviest?
Tā visas olīnas
Apēda pati.
Trīs gadi pazinu
Šūpuļa vietu;
Neauga maurīts,
Ne ābolīts. 49
Šūpajati, līgajati!
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstitaja,
Sīku rakstu rakstitaja,
Raibu cimdu aditaja. 15
Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nešu vainadzīnu.(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 70
Šūpojies, karājies,
Pats šūpuļu kārējiņš;
Kam tu kāri šūpulītes
Dziļas upes maliņā. 42
Šūpoties man gribējās,
Maz bij man dāvaniņu;
Došu olu kārējam,
Olas čaulu metējam. 58
Telīšu labadi
Šūpoties gāju,
Lai manas telītes
Pienīgas augtu. 67
Vai, vai, lieldiena,
Tavu garu gaveņu!
Apēdu māmiņai
Trīs pūri kaņepu,
Trīs pūri kaņepu,
Deviņus pīragus,
Šos garus gaveņus
Gavedama. 1
Vāķies prom, gavēnīti,
A to miežu plācenīti:
Lielādiena atveduse
Košu olu vezumīnu. 24
Visu garu ziemīnu
Plāceņus ēdu,
Nu nāca Lieldiena
Ar baltām olām. 27
Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā. 19

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.