Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts


Brālis

Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Brāļi, brāļi, liela diena,
Kur kārsim šūpuliti?
-Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās. 8
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņā
Div' sudraba ozoliņi. 36
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Čeikstēt čeikst, klaudzēt klaudz
Tautu kārtas šoupulītes;
Ka kārs muni brālēliņi,
Ni čeikstēs, ni klaudzēs. 61
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītejiet saulitē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties. 81
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulī?
Tautu dēlis, mūs bralitis,
Tie iekāpa šūpulī. 16
Kalpa kārts šūpulītis
No vecām virvītēm;
Būt' kāruši mani brāļi,
Būt' sudraba virvītēm. 62
Kar, brālīt, šupolītes,
Nekar meža maliņā:
Siliņā asi zari,
Norauj manu vainadziņu. 45
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Karat, braļi, šūpulītes
Augstā kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. 39
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai. 11
Ko es došu brālītim
Par šūpuļa kārumiņu:
Ne māmiņa raušus cepa,
Ne vistiņa olas dēja. 52
Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules,
- Jānīts, Pēters,
Tie brālēliņi. 35
Man pakāre brāleliņš
Vizuļotu šūpoli;
Skan podziņa, skan zīlite,
Skan vizuļu šūpolit'. 77
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Pašūpo, brāleniņ,
Došu olu, došu olu!
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzinaja. 14
Piecu brāļu māsa biju,
Piecas ripas pūriņā;
Kad atnāca Lieldienīte,
Ar brāļiem ripojos. 26

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.