Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts


Lieldiena

Ai bagāti Lieldiensvētki,
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām. 21
Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lieldieniņas. 68
Ai, odiņi, masališi,
Neēdiet šovakar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs lieldieniņas. 5
Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītejiet saulitē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties. 81
Ēd, vistīna, kviešu graudus,
Dēj oliņas Lieldienām:
Daudz bij man bālēlīnu,
Baltu olu ēdājīnu. 22
Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot. 69
Es ar savu mīļako
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta viervu,
Es sudraba gredzeniņu. 17
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Kas to Lieldienu
lešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes. 65
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai. 11
Lakstīgalas meita biju,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aināca Lieldienīna,
Virs zariem šūpojosi. 72
Lieldien gāju šūpoties,
Lai liniņi gari aug;
Pīrāgus čūšināt,
Lai telītes raibas aug. 66
Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos. 79
Lieldiena vaicaja,
Kur kārs šūpules.
Avota kalnā
Siltajā saulē. 76
Lieldiena vaicāja;
Kur kārsim šūpoles?
- Uz augsta kalna,
Lielceļa malā. 31
Lieldiena, māmulīte,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kār' priedei, kār' eglē,
Kār' mazai bērziņai. 34
Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villānei
Sarkanas bārstis. 82
Lieldienas rītā
Ziedēj' zaja zālīte;
Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti. 12
Lieldienas, Lieldienas!
Slimība laukā,
Veselība iekšā!
Veseli, veseli! 29
Lieldienas, Lieldienas!
Vesels kā pūpols,
Vesels kā rutkis!
Audz apaļš kā pūpols!(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 30
Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules,
- Jānīts, Pēters,
Tie brālēliņi. 35
Lieldieniņa, bāleliņi,
Kur kārsim šūpulīti?
Ne māsiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja. 51
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Pavadu Lieldienu
Par augstu kalnu,
Caur zaļu birzi
Upītes mala. 74
Pervēsim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā. 25
Piecu brāļu māsa biju,
Piecas ripas pūriņā;
Kad atnāca Lieldienīte,
Ar brāļiem ripojos. 26
Silta silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa zaļa zālīte
Lieldienas rīta. 13
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Cērtat, bālīni,
Ozola kārtis,
Kad nāks Lieldiena,
Šūpulas karat.
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Nu mūsu bālīni
Šūpulas kāra.
Krāsosim, māsīnas,
Olīnas raibas,
Bālīniem vajaga
Šūpulu tiesu,
Šūpulu kārējam
Olīnu došu,
Auguma sviedējam
Olīnas čaulu.
Kālabad masīna
Tik smagi sviest?
Tā visas olīnas
Apēda pati.
Trīs gadi pazinu
Šūpuļa vietu;
Neauga maurīts,
Ne ābolīts. 49
Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nešu vainadzīnu.(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 70
Vai, vai, lieldiena,
Tavu garu gaveņu!
Apēdu māmiņai
Trīs pūri kaņepu,
Trīs pūri kaņepu,
Deviņus pīragus,
Šos garus gaveņus
Gavedama. 1
Visu garu ziemīnu
Plāceņus ēdu,
Nu nāca Lieldiena
Ar baltām olām. 27
Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā. 19

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.