Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts


Māsa

Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lieldieniņas. 68
Ai, odiņi, masališi,
Neēdiet šovakar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs lieldieniņas. 5
Brāļi, brāļi, liela diena,
Kur kārsim šūpuliti?
-Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās. 8
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Dēj, mana vistiņa,
Trīs olas dienā!
Nāks mana māsiņa
Ar mazu bērniņu. 9
Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīšu vainadziņš. 40
Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā;
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē. 41
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Karat, braļi, šūpulītes
Augstā kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. 39
Lieldienas, Lieldienas!
Vesels kā pūpols,
Vesels kā rutkis!
Audz apaļš kā pūpols!(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 30
Lieldieniņa, bāleliņi,
Kur kārsim šūpulīti?
Ne māsiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja. 51
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Pervēsim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā. 25
Piecu brāļu māsa biju,
Piecas ripas pūriņā;
Kad atnāca Lieldienīte,
Ar brāļiem ripojos. 26
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Cērtat, bālīni,
Ozola kārtis,
Kad nāks Lieldiena,
Šūpulas karat.
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Nu mūsu bālīni
Šūpulas kāra.
Krāsosim, māsīnas,
Olīnas raibas,
Bālīniem vajaga
Šūpulu tiesu,
Šūpulu kārējam
Olīnu došu,
Auguma sviedējam
Olīnas čaulu.
Kālabad masīna
Tik smagi sviest?
Tā visas olīnas
Apēda pati.
Trīs gadi pazinu
Šūpuļa vietu;
Neauga maurīts,
Ne ābolīts. 49
Šūpajati, līgajati!
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstitaja,
Sīku rakstu rakstitaja,
Raibu cimdu aditaja. 15
Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nešu vainadzīnu.(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 70

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.