Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts


Šūpoles

Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lieldieniņas. 68
Ai, odiņi, masališi,
Neēdiet šovakar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs lieldieniņas. 5
Ai, oditi, miguliti,
Nekod mani šovakar!
Es jau gan šūpojos
Visas trīs lielas dienas:
Pirmo dienu, vidus dienu,
Pēdejdienas vakariņu. 4
Alu, alu bāliņam
Par šūpoļu kārumiņu:
Tas cēlās rītā agri
Virvei lūku darināt. 60
Augsti mani bāleliņi,
Augstu kāra šūpokliti;
Tautu meita niiekāpa,
Pakāpiena nilikuse. 7
Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītejiet saulitē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties. 81
Dodu olu bāliņami
Par šūpuļa kārumiņu,
Divas dodu tautiešami
Par augsto šūpošanu. 59
Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot. 69
Es ar savu mīļako
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta viervu,
Es sudraba gredzeniņu. 17
Kaimiņu meitīnas,
Kur kārsim šūpoles?
- Klētīnas sānos,
Baltu bērzu zaros. 38
Kar, brālīt, šupolītes,
Nekar meža maliņā:
Siliņā asi zari,
Norauj manu vainadziņu. 45
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Kas to Lieldienu
lešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes. 65
Lakstīgalas meita biju,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aināca Lieldienīna,
Virs zariem šūpojosi. 72
Lielāsdienas rītiņā
Agri gāju šupoties,
Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam. 71
Lieldien gāju šūpoties,
Lai liniņi gari aug;
Pīrāgus čūšināt,
Lai telītes raibas aug. 66
Lieldiena vaicāja;
Kur kārsim šūpoles?
- Uz augsta kalna,
Lielceļa malā. 31
Liniņu labad
Šūpoles kāra,
Lai aug liniņi
Kā šūpolītes. 3
Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes. 63
Man pakāre brāleliņš
Vizuļotu šūpoli;
Skan podziņa, skan zīlite,
Skan vizuļu šūpolit'. 77
Pašūpo, bāleliņi,
Došu olu, došu olu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 54
Pašūpo, brāleniņ,
Došu olu, došu olu!
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzinaja. 14
Sen gaidīju, nu atnāca
Diženais lielais rīts,
Nu varēja šūpoties,
Jaunas meitas skatīties. 18
Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā;
Tur man bāliņi
Šūpoles kāra. 50
Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nešu vainadzīnu.(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 70
Šūpojies, karājies,
Pats šūpuļu kārējiņš;
Kam tu kāri šūpulītes
Dziļas upes maliņā. 42
Šūpoties man gribējās,
Maz bij man dāvaniņu;
Došu olu kārējam,
Olas čaulu metējam. 58
Telīšu labadi
Šūpoties gāju,
Lai manas telītes
Pienīgas augtu. 67

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.