Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts


Šūpulis

Ai lielāi Lieladiena,
Kur karsim šūpulīti?
- Aiz kalniņa lejiņā,
Sidrabiņa ozolā. 32
Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakša. 44
Augsti mani bāleniņi,
Augsti kāra šūpuliti;
Tautu meita zema resna,
Tai vajaga palēceknes. 6
Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Brāļi, brāļi, liela diena,
Kur kārsim šūpuliti?
-Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās. 8
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņā
Div' sudraba ozoliņi. 36
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Dodu olu bāliņami
Par šūpuļa kārumiņu,
Divas dodu tautiešami
Par augsto šūpošanu. 59
Došu olu bāliņam
Par šūpuļa kārumiņu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 53
Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīšu vainadziņš. 40
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulī?
Tautu dēlis, mūs bralitis,
Tie iekāpa šūpulī. 16
Kalpa kārts šūpulītis
No vecām virvītēm;
Būt' kāruši mani brāļi,
Būt' sudraba virvītēm. 62
Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā;
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē. 41
Karat, braļi, šūpulītes
Augstā kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. 39
Ko es došu brālītim
Par šūpuļa kārumiņu:
Ne māmiņa raušus cepa,
Ne vistiņa olas dēja. 52
Ko es došu metējam,
Ko šūpuļa kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam. 56
Ko es došu, ko es došu
Šūpulīšu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemei linu kreklu. 57
Ko tās šūpules
Tik gauži raud?
Vecu vīru kārtas,
Ne jaunu puišu. 64
Lieladiena, māmulīte,
Kur kārsime šūpulīti?
- Āz kalniņa lejiņēje,
Tai ābola sētiņēje. 33
Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos. 79
Lieldiena vaicaja,
Kur kārs šūpules.
Avota kalnā
Siltajā saulē. 76
Lieldiena, māmulīte,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kār' priedei, kār' eglē,
Kār' mazai bērziņai. 34
Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules,
- Jānīts, Pēters,
Tie brālēliņi. 35
Lieldieniņa, bāleliņi,
Kur kārsim šūpulīti?
Ne māsiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja. 51
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Nekarat šūpulīti
Aramā zemītē:
Ne tur auga mieži rudzi,
Balandītes vien ziedēja. 43
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Cērtat, bālīni,
Ozola kārtis,
Kad nāks Lieldiena,
Šūpulas karat.
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Nu mūsu bālīni
Šūpulas kāra.
Krāsosim, māsīnas,
Olīnas raibas,
Bālīniem vajaga
Šūpulu tiesu,
Šūpulu kārējam
Olīnu došu,
Auguma sviedējam
Olīnas čaulu.
Kālabad masīna
Tik smagi sviest?
Tā visas olīnas
Apēda pati.
Trīs gadi pazinu
Šūpuļa vietu;
Neauga maurīts,
Ne ābolīts. 49
Šūpajati, līgajati!
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstitaja,
Sīku rakstu rakstitaja,
Raibu cimdu aditaja. 15
Šūpojies, karājies,
Pats šūpuļu kārējiņš;
Kam tu kāri šūpulītes
Dziļas upes maliņā. 42

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.